Na tej stronie są używane cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o celu używania i możliwej zmianie ustawień cookies znajdziesz tutaj.
A | A | A
O projekcie

Akademia Handlowa 50+ to innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

 

Projekt innowacyjny realizowany przez Fundację Gospodarczą przy współpracy z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. oraz Regionem Gdańskim NSZZ "Solidarność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Okres realizacji: od 1 maja 2012 r. do 30 września 2014 r.

 

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ z województwa pomorskiego w zawodach: sprzedawca przedstawiciel handlowy, w celu podniesienia ich adaptacyjności i mobilności zawodowej. 

 

Cele szczegółowe to:

  • integracja i upowszechnienie wiedzy nt. posiadanych i pożądanych przez rynek pracy kompetencji oraz istniejących systemów kształcenia w zawodach handlowych;

  • rozszerzenie oferty kształcenia ustawicznego o innowacyjne metody dostosowane do potrzeb osób 50+.

 

W fazie testowania modelu wzięło udział 60 pracujących i niepracujących osób 50+ z woj. pomorskiego.

 

Proces walidacji  opiera się na metodologii Development Centre. To najbardziej zaawansowana metoda oceny potencjału kompetencyjnego. Udział  w DC przynosi wysokie efekty w obszarze motywacji do rozwoju zawodowego i porządkuje wiedzę na temat posiadanych i brakujących kompetencji.

Wygenerowany rezultat w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji będzie stanowoć nową usługę, która w formie zapisu procedur jest oddzielnym, samoistnym i replikowanym procesem możliwym do zastosowania dla różnych grup wiekowych, a po wypracowaniu metodologii pod konkretną branżę, także dla innych zawodów.

 

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udzielają:

    • Kierownik Projektu,    tel.: 58 662 42 43
    • Asystent Projektu,       tel.: 58 662 42 37


© 1990 - 2012 Fundacja Gospodarcza