Na tej stronie są używane cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o celu używania i możliwej zmianie ustawień cookies znajdziesz tutaj.
A | A | A
Konferencja Otwierająca

   W dniu 19 listopada w Auli Maksimus Ateneum Szkoły Wyższej odbyła się projektowa konferencja otwierająca.

    Przypyłych w imieniu Lidera oraz Partnerów projektu powitał kierownik projektu - 

Dawid N Piwowarczyk.

   Następnie głos, w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczyslawa Struka, zabrał Tadeusz Adamejtis, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Wskazując na narastający problem zmian struktury demograficznej województwa oraz życzył zebranym owocnych obrad.

 

   W imieniu Uczelni głos zabrał prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński.

Udostępniając gościnne progi Szkoły Rektor wskazywał, że również z perspektywy sektora szkolnictwa wyższego grupa 50 + zaczyna być ciekawym problemem badawczym, jak i wyzwaniem.

   Pan Dawid Piwowarczyk, przedstawił następnie założenia projektu oraz wizję i cel jakie przyświecały Fundacji Gospodarczej, ProFirmie oraz RG NSZZ "Solidarność" w związku z przystąpieniem do realizacji projektu.

Reprezentująca ProFirmę, p. Ewa Ziarkowska-Hordyj, która w projekcie pełni funkcję eksperta wiodącego do spraw modelu, przekazała uczestnikom informacje na temat wyników badań, które zostały przeprowadzone w pierwszy etapie projektu. Uczestnicy zapoznani zostali również z założeniami przygotowywanego w ramach projektu modelu.

  Po zakończeniu tej części konferencji część uczestników udała się do sali 116 w celu udziału w warsztatach z Modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50 +.

   Tymczasem głos zabrał dr Stanisław Sławiński, który opowiedział o Europejskiej Ramie Kwalifikacji.   Uczestnicy mieli dzieki temu możliwośc zapozania się z najnowszymi informacjami o implementacji tego rozwizania zarówno na poziomie krajowym jak i w innych krajach członkowskich oraz na poziomie struktur unijnych. Gość z Warszawy wskazał też na poważny problem jednolitego zdefiniowania pojęć.

   Jako ostatni głos przed przerwą zabrał Dyrektor WUP - Tadeusz Adamejtis. W oparciu o dane gromadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy jak i pozyskane w Głównych Urzędzie Statystycznym opowiedział on o "specyfice pomorskiego rynku pracy dla osób 50 +.

 

Uczestnicy mieli możliwość uświadomienia sobie szybkich przemian zachodzących na Pomorzu. Już obecnie co tydzień około 200 osób zasila w naszym regionie grupę osób 50 +. Konsekwencją starzenia się społeczeństwa będzie znaczący przyrost osób w wieku poprodukcyjnym, z jednoczesnym zmniejszeniem się grupy osób w wieku produkcyjnym. Co ciekawe z danych dostepnych w WUP wynika, że proces ten będzie dotyczył wyłącznie terenów zurbanizowanych. Na terenach wiejskich, dzięki wyższej dzietności, proporcje pomiędzy grupami: w wieku przed-, produkcyjnych i poprodukcyjnym nie ulegną istotnym zmianom. Dyrektor zaprezentował też ciekawe dane, że młodzi przedsiębiorcy nie zatrudniają osób 50+.

 

   Dwudziestominutowa przerwa okazała się nie tylko niezbędnym przerywnikiem ale i kolejną okazją do wymiany myśli.

 

   Po przerwie przy stole prezydialnym zasiedły trzy osoby:

reprezentująca Ateneum - dr Bożena Drzewicka,

przedstawiciel fundacji "Polska Dziś" - p. Jarosław Konaszewski oraz

Józef Balicki, Główny Doradca w Sieci Aniołów Biznesu AMBER. 

  Rozpoczynając tą część konferencji p. Konaszewski przedstawił uczestnikom nowatorski projekt Europejskiej Karty Pracy. Propozycja to wynik między innymi osobistych doświadczeń prelegenta jako przedsiębiorcy 50+. Uelastycznenie wymogów oraz obniżenie poziomu obciążeń, szczególnie nie początku działalności, powinno zdaniem prelegenta skutkować większą chęcią podejmowania wyzwań zawodowych przez osoby 50 +.

   Następnie dr Drzewicka odniosła się do europejskich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób z grupy 50 +. Szerzej omówiniono między innymi pozytywne doświadczenia Finlandii w zakresie pozostawania oraz przywracania rynkowi pracy osób dojrzałych.

   Jako ostatni głos zabrał p. Józef Balicki, który z anglosaską dozą optymizmu pokazywał, że osoby z grupy 50 + bardzo często odnoszą sukces osobisty i zawodowy. Wskazywał również na ciekawy askepkt, że osoby z tej grupy mogą też liczyć na pozytywne podejście ze strony podmiotów oferujących finansowanie zewnętrzne (w tym Aniołów Biznesu). Projekty tej grupy cechuje bowiem lepsze dopracowanie, mniejsza chęć do podejmowania ryzykownych i nieprzemyślanych decyzji.

   Oficjalną część konferencji zakończył p. Dawid N Piwowarczyk.

Uczestnicy przenieśli się następnie do foyer, gdzie przy poczęstunku, w gronie prelegentów oraz uczestników prowadzone były dyskusje na temat sytuacji osób 50 +.© 1990 - 2012 Fundacja Gospodarcza